Stichting Maakhavens Rotterdam

Is eigenaar van de machines van de 5 Fair Design Labs en functioneert als een Raad van Toezicht voor de Made In 4Havens Coöperatie U.A. op het bereiken van de doelstellingen vanuit de subsidie verstrekker van de machines met de Fair Design Labs.

Made In 4Havens Coöperatie & Stichting Maakhavens schema: